Tenim cura de tu, les teves coses i el teu entorn
Tenim cura de tu, les teves coses i el teu entorn
L'eficàcia és la nostra màxima
L'eficàcia és la nostra màxima
Més de 30 anys d'experiència
Més de 30 anys d'experiència
ISO-9001 ISO-14001 OHSAS-18001
ISO-9001 ISO-14001 OHSAS-18001
Solucions en logística integral
Solucions en logística integral
  • Mudances Barcelona amb qualitat ISO 9001
  • Mudances i Guardamobles ISO 14001
  • Mudances OHSAS 18001
  • Grup MyAll

El seu assessor personal

Asessor en mudances a Barcelona

Situació

Av. Prat de la Riba, 186, Nave 6
08780 - Palleja - Barcelona
España
Tel. 93 334 01 00
Tel. 902 11 11 08
comercial@mudanzascontrol.com

Accés usuaris

Coneixe'ns millor

Permís d'estacionament per a mudances

A l'hora de realitzar una mudança és important trobar una ubicació prop del portal on estacionar el camió o camions i eventualment la plataforma elevadora. Per a això, en la majoria de casos ocuparem la via pública, ja sigui en zones d'estacionament delimitades o altres espais. En altres casos, el vehicle pot quedar estacionat en un recinte de propietat privada, en aquest cas n'hi ha prou amb tenir expressa autorització del propietari (habitualment el propi client).

Per als casos més habituals en els quals necessitarem ocupar la via pública serà obligatori notificar a l'Ajuntament del municipi mitjançant una sol·licitud de permís d'estacionament per a mudances.

Permís d'estacionament per a mudances a Barcelona

Senyalització elevador de mudances a Barcelona

El permís per a mudances a Barcelona s'ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 3 a 7 dies depenent de la Normativa de cada població. Habitualment podem sol·licitar-ho telemàticament per Internet, però encara queden moltes poblacions a la província de Barcelona que requereixen que el tràmit sigui presencial. En Mudances Control realitzem els tràmits telemàtics sense cost afegit pel nostre servei.

Barcelona ciutat

Actualment, per sol·licitar el permís d'estacionament a Barcelona ciutat és necessari abonar una taxa de 38,36 euros en concepte de despeses de tramitació municipal i una segona taxa variable en concepte d'ocupació de la via pública.

La primera taxa s'ha de pagar a compte per poder sol·licitar el permís d'ocupació de la Via Pública, ja que de no adjuntar el comprovant de pagament el permís es denega automàticament.

En el cas de la segona taxa és important saber que no es pot determinar el seu import exacte fins que rebem l'autorització per part de l'ajuntament. El seu cost es calcula en funció del tipus de carrer, superfície d'ocupació, les hores necessàries i un factor corrector municipal. Els assessors de Mudances Control li oferiran un càlcul aproximat previ a la mudança i una vegada rebut el permís on s'indica aquest import, li farem arribar una còpia. La nostra gestió sempre serà gratuïta, però les taxes les haurà d'abonar el client.

El procés de sol·licitud del permís requereix, a més del justificant de pagament de la taxa, la documentació completa dels vehicles amb els quals es realitzarà el servei i el rebut de pagament corresponent al segur de responsabilitat civil de l'empresa de mudances. Una vegada presentat el tràmit, el servei tècnic del districte estudiarà la seva viabilitat i contestarà de manera afirmativa o negativa.

Permís anul·lat o denegat

En el cas d'anul·lació o denegació de la sol·licitud l'import de l'autoliquidació pagada (38,36€) no serà retornat, en entendre's que aquest cost ha de cobrir el treball realitzat pel tècnic municipal per atendre la sol·licitud.

El día de la mudança

Durant el desenvolupament dels treballs l'empresa de mudances ha d'ocupar-se de la correcta senyalització de la zona de treball per evitar danys als transeünts. Això inclou tant la senyalització del vehicle com les zones de pas.

Senyalització de camió de mudances a Barcelona

Altres consultes habituals

Consultes molt habituals que ens fan els nostres clients fan referència a l'estacionament a les zones de càrrega i descàrrega, en els carrils bici o en la vorera.

A les zones de càrrega i descàrrega es permet estacionar de manera gratuïta per un màxim de trenta minuts. Com un servei de mudança normalment requereix més temps, serà necessari sol·licitar el permís de mudances.

Està terminantment prohibit estacionar en els carrils bici o en la vorera, sent aquesta normativa d'aplicació per a qualsevol vehicle a motor. En el cas de les voreres es pot sol·licitar permís per a la col·locació de màquines elevadores de tipus remolc o elevadors portàtils que no van muntats sobre vehicle.

Per a més informació pot visitar el següent enllaç a la pàgina del Ajuntament de Barcelona:

Permís d'ocupació de l'espai públic per bastides, grues o mudances