Es poden fer mudances durant l’Estat d’Alarma per Coronavirus?

Actualitzat a 5 de gener de 2021.

L’activitat de mudances durant l’Estat d’Alarma decretat amb motiu del Coronavirus ha quedat restringida a unes situacions concretes. Per això, per a resoldre aquesta qüestió, s’ha d’analitzar cada cas individualment. Per a aquesta anàlisi tindrem en compte principalment la normativa aplicable a Catalunya, zona en la qual opera la nostra empresa, però que en molts casos serà extrapolable a la resta de comunitats autònomes.

D’una banda, no existeix cap mena de limitació per a qualsevol empresa que presti serveis directament essencials contra el Covid-19 com poden ser transports per a hospitals, trasllats de laboratoris, muntatges d’hospitals de campanya, etc. A més, com a extensió a aquest criteri, es podran realitzar també serveis per a empreses que realitzin activitats essencials com a subministraments bàsics en supermercats, de medicaments, empreses químiques, etc.

D’altra banda, per als serveis de mudances entre municipis per a particulars i empreses que no es vegin englobats en aquest primer punt, haurem de tenir en compte les següents consideracions:

Mudances particulars i d’oficines

La realització de mudances particulars, i també els trasllats d’oficines, estan permesos sense cap restricció si es tracta d’una mudança dintre del mateix municipi. No obstant això, per a mudances entre municipis, serà necessari acreditar únicament el desplaçament del client. Recordem que els serveis de transport són considerats essencials i per això les empreses de mudances no veuen restringida la seva mobilitat. No obstant això, els desplaçaments que hagi de realitzar el client queden condicionats al fet que siguin realment indispensables. A més, aquests hauran d’estar justificats.

Lògicament, si ens trobem en un edifici amb perill d’esfondrament, inundació o similar, es podrà fer el trasllat de manera urgent i sense inconvenients per part de les autoritats, però també hi ha altres excepcions.

Queda la situació més comuna que ens permetrà realitzar la nostra mudança entre municipis i malgrat les restriccions de mobilitat. Si s’acaba el seu contracte de lloguer, tindrà una opció per a mudar-se.

Finalització del contracte de lloguer

Pel fet que l’habitatge és un dret essencial, s’ha previst una solució per als casos més extrems. En les situacions en què finalitzi el contracte de lloguer i l’inquilí no hagi aconseguit arribar a un acord amb el propietari de l’habitatge actual, també s’autoritzen les mudances com a servei essencial. Per a poder fer el seu trasllat, en aquest cas serà recomanable que disposi d’un document que acrediti la finalització del contracte d’arrendament , ja sigui aquest mateix, un burofax o qualsevol altra justificació similar. D’aquesta manera, juntament amb el contracte de mudances i el certificat auto responsable, podrà aportar documentació suficient que acrediti el seu desplaçament.

Respostes de Protecció Civil a Catalunya

En el document de Preguntes Freqüents elaborat per Protecció Civil respon a les preguntes dels ciutadans, la mateixa Generalitat indica que si la realitza una empresa privada, es tracta d’un aspecte laboral i que s’entén que respon a una necessitat. Això significa, que si podem posposar la mudança és recomanable, però que si no és possible, podem dur-la a terme.

Quina documentació necessito per a acreditar el desplaçament entre municipis per a una mudança?

El dia de la mudança haurem d’acreditar el nostre desplaçament entre municipis, en cas que aquesta normativa continuï vigent (ara com ara del dia 7 al 18 de gener).

Per a això, recomanem portar amb nosaltres qualsevol document que acrediti la finalització del contracte de lloguer (o similar) per a poder demostrar que fem la mudança per una necessitat justificada. Per a major tranquil·litat, sempre podem sol·licitar un permís de mudances de l’Ajuntament d’origen i destinació, ja que serà un bon comprovant que podrem aportar a les autoritats atès que és un document públic. Amb aquests dos documents ja tindrem una base ferma per a justificar el nostre desplaçament, però si el trasllat el duu a terme una empresa de mudances, a més tindrem la còpia del contracte de mudances. En aquest document constarà la data del trasllat i adreces d’origen i destinació, per la qual cosa també serà un document vàlid per a demostrar el motiu del desplaçament el dia de la mudança.

Per últim, sempre serà obligatori omplir el Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 indicant que estem realitzant una activitat de naturalesa similar, degudament acreditada.

Mudances entre municipis i regions

Per a les mudances entre municipis, haurem d’acreditar el nostre propi desplaçament amb la documentació indicada en el punt anterior. L’empresa de mudances podrà transitar entre municipis i treballar sense restriccions, atès que el sector del transport no veu limitada la seva activitat.

Per a les mudances entre regions, els integrants de la família hauran de confirmar abans que el seu desplaçament quedi degudament justificat. Per a això, recomanem acreditar clarament el trasllat amb els documents ja citats (contracte de lloguer finalitzat, contracte de mudances i permís d’estacionament en origen i destinació), així com consultar la normativa específica en la Comunitat Autònoma de destinació.

Continuo tenint dubtes sobre si puc fer la meva mudança

Sabem que hi ha molts i molt diversos casos, per això, si malgrat les indicacions que hem detallat en aquest article té dubtes sobre si pot fer la seva mudança li convidem a contactar-nos i l’assessorarem de manera gratuïta. Pel fet que el nostre personal d’oficina treballa des de casa li agrairem que ens contacti a través del formulari de contacte de la pròpia página web o a través del nostre correu electrònic: [email protected]

www.mudanzascontrol.com utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita a páginas web. No serán utilizadas para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración.   
Privacidad